Αμοιβές Μηχανικών

Τρέχουσες Τιμές.

ΕΤΑ= 118 €
λ= 0,23368 € (Α' 2012)

Θέλετε να μάθετε για τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος; Κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση των Αμοιβών και γνωρίστε τις δυνατότητές τους.

ΙΚΑ

   Συμπλήρωση των εντύπων Ι.Κ.Α. για τον υπολογισμό των ελάχιστων ημερομισθίων (από συμβατικό ή αναλυτικό προϋπολογισμό) και τον προσδιορισμό της Εργατικής Δαπάνης, και της σχετικής προκαταβολής, προκειμένου για την έκδοση της άδειας, σύμφωνα με την Απόφαση Φ21/2930/92 Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


   Κατανομή Ημερομισθίων πίνακα 1 ΙΚΑ σε ενδιάμεσες κατασκευαστικές φάσεις. Σε περίπτωση που πρόκειται για κτίριο χωρίς φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα το πρόγραμμα αφαιρεί αυτόματα από το σύνολο των ημερομισθίων τα 2/3 των ημερομισθίων της φάσης «εκσκαφές & οικοδομικός σκελετός».


   Αν πρόκειται για μεταλλικό κτίριο ή κτίριο που κατασκευάζεται από συνεργεία στεγασμένων επαγγελμάτων το πρόγραμμα συμπληρώνει τον πίνακα 2 του ΙΚΑ. Το πλήθος των ημερομισθίων που προκύπτουν από τον πίνακα 2 είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με τον πίνακα 1, άρα προκύπτει σημαντικό όφελος για τον κύριο του έργου.


   Όλα τα έντυπα του ΙΚΑ συντάσσονται και εκτυπώνονται από το φύλλο «Εκτυπώσεις». Από τη σελίδα αυτή μπορούμε με το πάτημα ενός πλήκτρου να επεξεργαστούμε τα έντυπα με το ms word.