ΤΟΛ - Αμοιβές Μηχανικών
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
ΤΟΛ - Αμοιβές Μηχανικών
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 

Νέα Έκδοση Αμοιβές v6.2.5

Τέλος υπέρ του Πράσινου Ταμείου 5% ή 5‰
Ποσό ανταπόδοσης πληροφοριακού συστήματος ΤΕΕ

Συνάδελφε

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη διάθεση της νέας έκδοσης v6.2.5 της εφαρμογής μας «Αμοιβές Μηχανικών».

Στην έκδοση αυτή, προστέθηκε ο υπολογισμός του τέλους υπέρ του Πράσινου Ταμείου 5% επί του Συμβατικού ή 5‰ επί του Αναλυτικού Προϋπολογισμού που αφορά την εκτός σχεδίου δόμηση υπό όρους σύμφωνα με το Άρθρο 32 του Ν.4759, καθώς και η εισαγωγή του ποσού ανταπόδοσης για το Πληροφοριακό Σύστημα Τ.Ε.Ε. όπως αυτό υπολογίζεται από το ΤΕΕ.

Έγινε επίσης σειρά βελτιώσεων και διορθώσεων λαμβάνοντας υπόψη υποδείξεις και προτροπές χρηστών της εφαρμογής. Δείτε αναλυτικά τις αλλαγές στο αρχείο εκδόσεων της εφαρμογής εδώ.

Εφόσον διαθέτετε ήδη ή αποκτήσετε σήμερα συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης, μπορείτε να κατεβάσετε άμεσα και δωρεάν τη νέα έκδοση, από την προσωπική σας περιοχή στο δικτυακό τόπο του ΤΟΛ.

Καρτερού 60

71201, Ηράκλειο

Τηλ: (+30) 2810 332684

LinkedIn Facebook Twitter Youtube