Επιβεβαίωση
 

Στόχος του ΤΟΛ, είναι να είναι εφικτή από κάθε χρήστη, η σαφής επιβεβαίωση της ποιότητας των αποτελεσμάτων του ΡΑΦ, τόσο για την στατική και την αντισεισμική ανάλυση, όσο και για τον έλεγχο επάρκειας των δομικών στοιχείων.

Επιβεβαίωση ΡΑΦ - Ευρωκώδικες

Για την συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ΡΑΦ, έγινε η επιλογή των παραδειγμάτων του νέου βιβλίου «Αντισεισμικός σχεδιασμός κτηρίων Ο/Σ σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες» των Ι.Αβραμίδη – Α.Αθανατοπούλου – Κ.Μορφίδη – Α.Σέξτου του εργαστηρίου στατικής και δυναμικής των κατασκευών της πολυτεχνικής σχολής του Α.Π.Θ, για την ορθή εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 & 8, και τον έλεγχο προγραμμάτων Η/Υ’.

Τα παραδείγματα αυτά αφορούν την στατική και αντισεισμική ανάλυση διαφόρων παραδειγμάτων κτιρίων, όλα από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Το εγχειρίδιο τεκμηρίωσης, καθώς και τα αρχεία δεδομένων με τα οποία υλοποιήθηκαν τα παραδείγματα είναι διαθέσιμα παρακάτω:

Εγχειρίδιο Τεκμηρίωσης
Αρχείο ΡΑΦ Παραδείγματος Α
Αρχείο ΡΑΦ Παραδείγματος Β
Αρχείο ΡΑΦ Παραδείγματος Γ

 

 

Επιβεβαίωση ΡΑΦ - ΕΑΚ-ΕΚΩΣ

Για την συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του ΡΑΦ, έγινε η επιλογή των "Πρότυπων αριθμητικών παραδειγμάτων του ΟΑΣΠ" για την ορθή εφαρμογή του ΕΑΚ και τον έλεγχο προγραμμάτων Η/Υ’.

Τα παραδείγματα αυτά αφορούν την στατική και αντισεισμική ανάλυση διαφόρων παραδειγμάτων κτιρίων, όλα από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Τα αρχεία δεδομένων του ΡΑΦ, των κτιρίων των παραδειγμάτων του ΟΑΣΠ στα οποία πραγματοποιήθηκαν οι συγκρίσεις, είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα κατεβάσετε από τους παρακάτω συνδέσμους.

Εγχειρίδιο επιβεβαίωσης ΡΑΦ
Αρχεία Δεδομένων ΡΑΦ για όλα τα παραδείγματα

Από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε επίσης να δείτε και κατεβάσετε τα τεύχη σε μορφή pdf, όπως έχουν παραχθεί από το ΡΑΦ για όλα τα παραπάνω παραδείγματα.

Για κάθε παράδειγμα δίνονται 2 τεύχη: Ένα για επίλυση με την Απλοποιημένη Φασματική Μέθοδο (ΑΦΜ) και ένα για επίλυση με τη Δυναμική Φασματική Μέθοδο (ΔΦΜ). Επίσης δίνονται και τα αντίστοιχα αρχεία δεδομένων του ΡΑΦ για κάθε μέθοδο επίλυσης.

Παράδειγμα Αρχείο Δεδομένων ΡΑΦ Τεύχος Υπολογισμών ΑΦΜ Τεύχος Υπολογισμών ΔΦΜ
Παράδειγμα 2
Παράδειγμα 10
Παράδειγμα 11
Παράδειγμα 14
Παράδειγμα 16